27 Μαρ 2013

Κόρωνος Νάξου: Επώνυμα, οικογένειες και παρατσούκλια ( Μανωλάς ΙΙ έως Μαύρος* )


Κάνετε αριστερό κλικ εδώ


Σχετικές  αναρτήσεις

1. Κόρωνος Νάξου: Περιοχή, Οικισμός, Ιστορία, Λαογραφία.

2. Κόρωνος Νάξου: Οι άνθρωποι και τα επώνυμά τους (Οι πίνακες)

3. Οι άνθρωποι και τα επώνυμα τους


Μανωλάς ΙΙ  έως  Μαύρος*

(Συνέχεια της ανάρτησης Μανωλάς Ι )
ΑΠΌ  ΤΟ  ΝΙΚΗΦΟΡΟ  ΜΑΝΩΛΑ  ΤΟΝ ΜΟΝΤΖΟ   (ΜΟΝΤΖΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΔΕΣ)
ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟ Μόντζος. Γεννήθηκε 
πριν το 1825. Ο πατέρας 
του πριν το 1805.

ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Δημητρίου
ΒΑΣΙΛΙΚΗΟ Προβατάρης,γιος του 
Μόντζου (έβοσκε και 
πρόβατα). Γεννήθηκε πριν 
το 1845
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Δημητρίου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 6/12  1853Ο Μοντζογιώργης
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Δημητρίου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20/2   1857Ο Μοντζομανώλης
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
του Νικηφόρου
ΣΟΦΙΑ1885Ο Προβαταράκης
γιος του Προβατάρη. 
Είχε γεννηθεί η 
Κυριακή 16/5 1882
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      του ΔημητρίουΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
6/12  1906Του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      του ΔημητρίουΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
29/10 1908Του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      του ΔημητρίουΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
12/3  1911Του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      του ΔημητρίουΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
30/9  1914Ο Προβαταρογιακουμής 
γιος του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      του ΔημητρίουΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
17/11 1916Του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      του ΔημητρίουΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
28/10 1918Του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      του ΔημητρίουΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
2/11  1920Του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΑΝΕΖΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      του ΔημητρίουΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
25/11 1922Του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      του ΔημητρίουΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ28/9  1924Του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                      του ΔημητρίουΑΙΚΑΤΕ
ΡΙΝΗ
11/4  1927Του Προβαταράκη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟ ΡΟΣΙΑΚΩΒΟΣ                
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΝΑ1941Του Προβαταρογιακουμή
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΕΛΙΟΣΙΑΚΩΒΟΣ                
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΝΑ1945Μηχ/γος γιος του Προβαταρογιακουμή
ΜΑΝΩΛΑΣΠΑΝΟΣΙΑΚΩΒΟΣ                
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΝΑΜηχ/γος γιος του Προβαταρογιακουμή
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟ ΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ              
του Νικηφόρου
ΕΛΕΝΗ1884  Ο Μοντζονικηφόρος,  
γιος του  Μοντζογιώργη
Είχαν γεννηθεί 
η Ανέζα 26/2 1978, 
η Βασιλική 25/1 1880 και
η Στελιανή 1/5 1882
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ              
του Νικηφόρου
ΕΛΕΝΗ1894 Του Μοντζογιώργη        (1853)
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ24/10 1909
Του  Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
9/4     1912


Του Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16/8  1914


Του Μοντζονικηφόρου,  γ
ιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
10/8  1917


Του Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
27/8  1918


Του Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
18/4  1920


Του Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
27/11 1922


Του Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ       
του Γεωργίου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
15/3  1926


Του Μοντζονικηφόρου,  
γιου του Μοντζογιώργη 
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΜΑΝΩΛΗΣ                    του ΝικηφόρουΕΛΕΝΗ1887Ο Μοντζομιχάλης του Μοντζομανώλη. Είχε 
γεννηθεί και 
η Βασιλική 30/10 1882
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΜΑΝΩΛΗΣ                    του ΝικηφόρουΕΛΕΝΗ1892Ο Μοντζονικηφόρος του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΝΩΛΗΣ                    του ΝικηφόρουΕΛΕΝΗ1899Ο Μοντζομήτσος
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη
ΜΑΡΙΝΑ14/2  1913Του Μοντζομιχάλη,γιου 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη
ΜΑΡΙΝΑ
20/8  1914

Του Μοντζομιχάλη, γιου 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη
ΜΑΡΙΝΑ
7/2     1916

Του Μοντζομιχάλη, γιου 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη
ΜΑΡΙΝΑ
5/5     1918

Του Μοντζομιχάλη, γιου 
του Μοντζομανώλη

ΜΑΝΩΛΑ

ΕΛΕΝΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη

ΜΑΡΙΝΑ


10/12 1920


Του Μοντζομιχάλη, γιου 
του Μοντζομανώλη

ΜΑΝΩΛΑ

ΠΕΤΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη

ΜΑΡΙΝΑ


28/11 1922


Του Μοντζομιχάλη, γιου 
του Μοντζομανώλη

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη

ΜΑΡΙΝΑ


20/2  1924


Του Μοντζομιχάλη, γιου 
του Μοντζομανώλη

ΜΑΝΩΛΑ

ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη

ΜΑΡΙΝΑ


24/10 1927


Του Μοντζομιχάλη, γιου 
του Μοντζομανώλη

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ              
του  Μανώλη

ΜΑΡΙΝΑ


9/3     1930


Του Μοντζομιχάλη, γιου 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη
ΑΡΙΑΔΝΗ      Γληνού4/8     1918Του Μοντζονικηφόρου, 
γιου του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη 
ΑΡΙΑΔΝΗ      Γληνού8/10  1920
Του Μοντζονικηφόρου, 
γιου του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη 
ΑΡΙΑΔΝΗ      Γληνού29/10 1923
Ο Μανώλης του Μοντζονικηφόρου, γιου 
του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΤΥΛΙΑΝΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη 
ΑΡΙΑΔΝΗ      Γληνού12/11 1925
Του Μοντζονικηφόρου, 
γιου του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη 
ΑΡΙΑΔΝΗ      Γληνού7/3     1928
Του Μοντζονικηφόρου, 
γιου του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη 
ΑΡΙΑΔΝΗ      Γληνού9/4     1930
Του Μοντζονικηφόρου, 
γιου του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΩΡΓΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μανώλη 
ΑΡΙΑΔΝΗ      Γληνού
Του Μοντζονικηφόρου, 
γιου του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΕμμανουήλΣΤΑΜΑΤΑ29/5  1923Του Μοντζομήτσου γιου του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΕμμανουήλΣΤΑΜΑΤΑ14/1  1925
Του Μοντζομήτσου γιου του Μοντζομανώλη, Στρατηγός
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΕμμανουήλΣΤΑΜΑΤΑ15/7  1926
Του Μοντζομήτσου γιου του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΕμμανουήλΣΤΑΜΑΤΑ6/1    
1928

Του Μοντζομήτσου γιου του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΕμμανουήλΣΤΑΜΑΤΑΣ25/3  1929
Του Μοντζομήτσου γιου του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΕμμανουήλΣΤΑΜΑΤΑ1939Του Μοντζομήτσου γιου του Μοντζομανώλη,

Γιατρός
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΕμμανουήλΣΤΑΜΑΤΑ1942Του Μοντζομήτσου γιου του Μοντζομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         ΕμμανουήλΣΤΑΜΑΤΑ
Του Μοντζομήτσου γιου του ΜοντζομανώληΑΠΟ  ΤΟ  ΣΤΥΛΙΑΝΟ  ΜΑΝΩΛΑ: ΣΤΟΒΑΚΗΔΕΣ 
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΕΛΙΑΝΟΣ
Νικολάου
ΒΑΣΙΛΙΚΗO Στόβος. 
Γιος του Στελιανού Νικολάου Μανωλά.
Ο πατέρας του Στελιανός του Νικολάου, παντρεύτηκε τη Βασιλική και απόκτησαν:  
Το Νικόλαο το Στόβο ίσως πριν το 1845, την   Ελένη 18/4 1854, το Μιχάλη 7/1  1858, 
τον Ιωάννη 5/4  1859, 
το Μανώλη 1861, τον Αντώνη τον Αντωνοπουλά 1864, το Βασίλη τον Ξύδη 1866 
Ο Νικόλαος (Στόβος) παντρεύτηκε τη Μαρίνα και απόκτησαν
Σταμάτη 1863
Στελιανό 18/4 1870
Ευδοκία 21/4 1872
Ιωάννη 28/1 
1874
Ματθαίο (Στοβάκη) 29/4 1876
Βασιλική 26/9 1878ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
τουΣΤΕΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ18/4 1870Γιος του προηγούμενου 
καi της Μαρίνας. Ήταν βοσκός, όπως και ο αδελφός του Ματθαίος. Παντρεύτηκε στην Κεραμωτή τη Μαρία, αφού όπως αφηγούνται, αυτός κατάφερε να πάει στον πατέρα της ζωντανό ένα αργό (άγριο κατσίκι). Πριν παντρευτεί άφησε με συμβολαιογραφική πράξη το μερίδιό του από την γονική περιουσία στον αδελφό του Ματθαίο.Δεν απόκτησε παιδιά αλλά  έζησε πολλά χρόνια (πέρασε τα εκατό κατά τον Χιυζούρη).
Χόρευε σε μεγάλη ηλικία, 
"και σιούνταν και ηλιούντανε σα νάτανε κοπέλι /
κι εχόρευγεν κι η βράκα του και όλα ντου τα μέλη", γράφει ο Γιάννης Χουζούρης

ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
τουΣΤΕΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ29/4
1876
Ο Στοβάκης, αδελφός του προηγούμενου.
Παντρεύτηκε τη Φλώρα και απόκτησαν εννέα παιδιά στο χωριό.
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ1904Ο Νικολής του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ15/11 1905Του Στοβάκη. Πέθανε πριν το 1923.
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ5/1     1909Του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ24/8  1911Του Στοβάκη.΄Πέθανε πριν το 1916. 
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ28/5  1914Του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ26/5  1916Του Στοβάκη. Ο Ματθαίος του ήταν Πλωτάρχης.
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ21/1  1919Του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΥΡΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ16/7  1920Του Στοβάκη. 
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ28/11 1923Του Στοβάκη. Πέθανε πριν το 1925
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ12/3  1925Του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ10/2  1927Του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΑΝΝΑΜΑΤΘΑΙΟΣ                      
του Νικολάου
ΦΛΩΡΑ27/2   1930Του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ                              του ΜατθαίουΜΑΡΙΑ16/9  1928Του Νικολή του Στοβάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ                              του ΜατθαίουΜΑΡΙΑ1937Του Νικολή του Στοβάκη. 
ΣΤΑΜΑΤΗΔΕΣ
ΜΑΝΩΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ
Νικολάου

ΒΑΣΙΛΙΚΗΑναφέρται και παραπάνω.
Πατέρας των παραπάνω Στελιανού 1870,  Ματθαίου 1876 και του επόμενου. Γεννήθηκε πριν το 1843.
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
του ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ1863Ο Σταμάτης
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ         
του Νικολάου
1892Ο Σταμάτοστέλιος
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ         
του Νικολάου
1902Ο Σταματονικολής
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ         
του Νικολάου
1907Ο Σταματαντώνης
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚΥΡΙΑΚΗ24/4  1919Του Σταματοστέλιου
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚΥΡΙΑΚΗ2/8     1920Του Σταματοστέλιου
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚΥΡΙΑΚΗ25/1  1922Του Σταματοστέλιου
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΟΦΙΑ2/8     1926Του Σταματοστέλιου
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΟΦΙΑ21/1  1929Του Σταματοστέλιου
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Σταμάτη
ΒΑΣΙΛΙΚΗ22/12 1926Του Σταματονικολή
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Σταμάτη
ΒΑΣΙΛΙΚΗ8/12  1927Του Σταματονικολή
ΜΑΝΩΛΑΣΤΥΛΙΑΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Σταμάτη
ΒΑΣΙΛΙΚΗ10/12 1928Του Σταματονικολή
ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ             
του Σταμάτη
ΣΤΥΛΙΑΝΗ1933Του  
Σταματαντώνη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ             
του Σταμάτη
ΣΤΥΛΙΑΝΗ1935Του  
Σταματαντώνη
ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ   
Σταμάτη
ΣΤΥΛΙΑΝΗ1941Του  
Σταματαντώνη
ΝΤΟΥΖΕΝΗΔΕΣ  ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΔΕΣ
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣΟ Ντουζένης
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Νικολάου
ΚΑΤΕΡΙΝΑ1867ΟΝτουζενογιώργης
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Νικολάου
ΚΑΤΕΡΙΝΑ20/1 1870
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Νικολάου
ΚΑΤΕΡΙΝΑ18/3 1872Ο Ντουζενογιάνης
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΡΚΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Νικολάου
ΚΑΤΕΡΙΝΑ8/8 1876  Ο Ντουζενομάρκος
Γεννήθηκαν ακόμη  Μαρία 29/11 1879 και Μαρία 19/5 1883
ΜΑΝΩΛΑΣΠΑΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ               
του Νικηφόρου
1905Ο Παύλος του Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ               
του Νικηφόρου
1906Του Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ               
του Νικηφόρου
ΕΙΡΗΝΗ9/8     1907Του Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ               
του Νικηφόρου
ΕΙΡΗΝΗ28/12 1909Του Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ               
του Νικηφόρου
ΕΙΡΗΝΗ13/8  1912Του Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ               
του Νικηφόρου
ΕΙΡΗΝΗ30/6  1914Του Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΕΥΔΟΚΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ                τουΝικηφόρουΕΙΡΗΝΗ31/8  1916Του Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ                τουΝικηφόρουΕΙΡΗΝΗ21/8  1919Του Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΛΟΣ                  τουΓεωργίουΜΑΡΙΑ1932Του Παύλου του Ντουζενογιώργη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΜΑΡΚΟΣ                τουΝικηφόρουΣΟΦΙΑ1/10 1909Του Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΚΟΣ                τουΝικηφόρουΣΟΦΙΑ25/11 1911Του Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΚΟΣ                τουΝικηφόρουΣΟΦΙΑ11/6  1914Του Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΚΑΛΛΙΟΠΗΜΑΡΚΟΣ                τουΝικηφόρουΣΟΦΙΑ13/1  1917Του Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΜΑΡΚΟΣ                τουΝικηφόρουΣΟΦΙΑ22/8  1919Του Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΚΟΣ               
του Νικηφόρου
ΣΟΦΙΑ20/11 1921Του Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΜΑΡΚΟΣ                τουΝικηφόρουΣΟΦΙΑ1/3     1923Του Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΔΙΑΛΕΧΤΗΜΑΡΚΟΣ                τουΝικηφόρουΣΟΦΙΑ7/9     1925Του Ντουζενομάρκου
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΚΟΣ                τουΝικηφόρουΣΟΦΙΑ10/5  1928Του Ντουζενομάρκου

ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΟ Χριστοδουλάκης ως γιος του Χριστόδουλου Νικηφόρου Μανωλά, γεννημένου πριν το 1847. Ο παππούς του τελευταίου ήταν επίσης Χριστόδουλος Μανωλάς και είχε γεννηθεί πριν το 1805.

ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ        τουΧριστόδουλου1887Ο Βρέστας του Χριστοδουλάκη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ        τουΧριστόδουλου1890Ο Ντουντούνης του Χριστοδουλάκη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ11/2  1909Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΑΝΤΩΝΙΤΣΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ1/9     1910Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ14/10 1912Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΑΝΤΩΝΙΤΣΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ14/1  1915Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ4/4     1917Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ20/9  1919Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ7/2     1923Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ13/2  1925Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ31/7  1927Του Βρέστα
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ            τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ31/7  1917Του Ντουντούνη
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ            τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ7/10  1919Του Ντουντούνη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ            τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ11/1  1921Του Ντουντούνη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ            τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ5/9     1922Του Ντουντούνη
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ            τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ14/2  1925Του Ντουντούνη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ            τουΝικηφόρουΜΑΡΙΑ30/7  1927Του Ντουντούνη
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Νικηφόρου
ΜΑΡΙΑ2/5     1930Του Ντουντούνη
ΑΠΌ  ΤΟΝ  ΣΤΥΛΙΑΝΟ  ΜΑΝΩΛΑ:  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΑΔΕΣ,  ΞΥΔΗΔΕΣ,  ΤΣΙΓΓΡΟΙ 
ΜΑΝΩΛΑΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γιος του Νικολάου. Παντρεύτηκε τη Βασιλική και απόκτησαν:  
Τον Νικόλαο το Στόβο ίσως πριν το 1845, την   Ελένη 18/4  1854, το Μιχάλη 7/1  1858, τον Ιωάννη 5/4  1859, το Μανώλη 1861, τον Αντώνη τον Αντωνοπουλά 1864, το Βασίλη τον Ξύδη 1866.

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Νικολάου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1861

Ο Μανώλης, γιος του Στυλιανού. Παντρεύτηκε τη Σοφία και απόκτησαν τον Ιωάννη 29/3 1882
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ1864Ο Αντωνόπουλος, γιος του Στυλιανού
ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ1866Ο Ξύδης, γιος του Στυλιοανού  
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΥΤΥΧΙΑ1893Ο Τσιγγρός  του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΥΤΥΧΙΑ1896Ο Πετρούλης του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΥΤΥΧΙΑ1899Ο Αντωνοπουλονικόλας
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΥΤΥΧΙΑ26/2   1906Ο Αντωνοπουλοδημήτρης
ΜΑΝΩΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΙΡΗΝΗ23/12 1908Κόρη του Αντωνόπουλου από δεύτερο γάμο
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΙΡΗΝΗ31/7  1911Κόρη του Αντωνόπουλου από δεύτερο γάμο
ΜΑΝΩΛΑΣΤΥΛΙΑΝΗΑΝΤΩΝΙΟΣ           
του Στυλιανού
ΕΙΡΗΝΗ30/4  1914Κόρη του Αντωνόπουλου από δεύτερο γάμο
ΜΑΝΩΛΑΣΤΥΛΙΑΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ26/6  1920Του Τσιγγρού γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ10/2  1922Του Τσιγγρού γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ13/2  1923Του Τσιγγρού γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ12/2  1925Του Τσιγγρού γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ17/5  1927Του Τσιγγρού γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ29/4  1929Του Τσιγγρού γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ1931Του Τσιγγρού γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ1933Του Τσιγγρού γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ             
του Αντωνίου
ΚΑΛΛΙΟΠΗ1935Του Τσιγγρού γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕΤΡΟΣ                  
τουΑντωνίου
ΕΥΤΥΧΙΑ29/9  1921Του Πετρούλη γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΠΕΤΡΟΣ                  
τουΑντωνίου
ΕΥΤΥΧΙΑ10/1  1924Του Πετρούλη γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΕΤΡΟΣ        
Αντωνίου
ΕΥΤΥΧΙΑ10/1  1927Του Πετρούλη γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΠΕΤΡΟΣ               
Αντωνίου
ΕΥΤΥΧΙΑ10/9  1929Του Πετρούλη γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣ             
Αντωνίου
ΕΥΤΥΧΙΑ1941Του Πετρούλη γιου του Αντωνόπουλου
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΝΑ12/3  1925Του Αντωνοπουλονικόλα
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΝΑ29/10 1928Του Αντωνοπουλονικόλα
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΝΑ1933Του Αντωνοπουλονικόλα
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΝΑ1935Του Αντωνοπουλονικόλα
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΝΑ1940Του Αντωνοπουλονικόλα
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            του ΑντωνίουΑΡΕΤΗ2/11  1929Του Αντωνοπουλοδημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            του ΑντωνίουΑΡΕΤΗ1932Του Αντωνοπουλοδημήτρη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ1894Του Ξύδη. Πήγε Αμερική
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ1896Ο Ξυδοστελιανός
ΜΑΝΩΛΑΚΑΛΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ18/1  1906του Ξύδη 1864, γιου του Στυλιανού
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 

ΕΙΡΗΝΗ7/4     1908Ο Ξυδογιάννης
ΜΑΝΩΛΑΑΡΕΤΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ16/10 1910του Ξύδη 1864, γιου του Στυλιανού
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ27/5  1913του Ξύδη 1864, γιου του Στυλιανού
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ16/7  1915του Ξύδη 1864, γιου του Στυλιανού
ΜΑΝΩΛΑΠΗΓΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
του Στυλιανού 
ΕΙΡΗΝΗ17/9  1919του Ξύδη 1864, γιου του Στυλιανού
ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ         
του Βασιλείου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ17/2 1917Του Ξυδοστυλιανού, γιου του Βασίλη (Ξύδη) 1866
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ         
του Βασιλείου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ11/12 1920Του Ξυδοστυλιανού, γιου του Βασίλη (Ξύδη) 1866
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ        
του Βασιλείου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ8/7     1923Του Ξυδοστυλιανού, γιου του Βασίλη (Ξύδη) 1866
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ         
του Βασιλείου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ21/4 1925Ο Γιάννης γιος του Ξυδοστυλιανού, γιου του Βασίλη (Ξύδη) 1866
ΜΑΝΩΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ         
του Βασιλείου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ15/4  1927Του Ξυδοστυλιανού, γιου του Βασίλη (Ξύδη) 1866
ΜΑΝΩΛΑΑΡΙΑΔΝΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ         
του Βασιλείου
ΣΤΥΛΙΑΝΗ4/10  1929Του Ξυδοστυλιανού, γιου του Βασίλη (Ξύδη) 1866
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ                   του ΣτυλιανούΤου Γιάννη του Ξυδοστελιανού
ΑΠΌ  ΤΟ  ΔΗΜΗΤΡΗ  ΜΑΝΩΛΑ:  ΝΕΡΟΒΙΤΣΗΔΕΣ
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΟ Νεροβίτσης. Πατέρας των αμέσως επόμενων
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νικολάου
ΣΟΦΙΑ1872Ο Πρέσβης, γιος του Νεροβίτση
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νικολάου
ΣΟΦΙΑ1874Ο Νεροβιτσογιάννης
ΜΑΝΩΛΑΣΣΑΡΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νικολάου
ΣΟΦΙΑ1876Ο Νεροβιτσισαράντης
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νικολάου
ΣΟΦΙΑ1887Ο Νεροβιτσομανωλης. Είχαν γεννηθεί η Μαρία 26/5 1878 και Ελένη 9/10 1882
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νικολάου
ΣΟΦΙΑ1892Ο Νεροβιτσομιχάλης
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ           
τουΔημητρίου
ΔΙΑΛΕΧΤΗ1896Ο Πίμυτας, γιος του Πρέσβη, εγγονός του Νεροβίτση
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣ (Γιάγκος)ΝΙΚΟΛΑΟΣ           
τουΔημητρίου
ΔΙΑΛΕΧΤΗ1899
Ο Γιάγκος ο Καρούμπας, γιος του Πρέσβη, εγγονός του Νεροβίτση 
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ           
τουΔημητρίου
ΔΙΑΛΕΧΤΗ1902
Ο Αντρίκος, γιος του Πρέσβη, εγγονός του Νεροβίτση
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ            
τουΔημητρίου
ΔΙΑΛΕΧΤΗ1/111909
Ο Νικηφόρος ο Τσιπόλος,γιος του Πρέσβη, εγγονός του Νεροβίτση.
"Ο Νικηφόρος Μανωλάς γνωστός και σαν Τσιπόλος,/
ήτονε ο πιο γρήγορος πούχεν' ο κοσμος όλος",
γράφει ο Γιάννης Χουζούρης

ΜΑΝΩΛΑΣΜΗΝΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ           
τουΔημητρίου
ΔΙΑΛΕΧΤΗ14/6 1911γιος του Πρέσβη, εγγονός του Νεροβίτση
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣ (Γιακουμής)ΝΙΚΟΛΑΟΣ           
τουΔημητρίου
ΔΙΑΛΕΧΤΗ25/5 1913γιος του Πρέσβη, εγγονός του Νεροβίτση
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         τ
ουΝικολάου
ΕΙΡΗΝΗ1920Του Πίμυτα, γιου του Πρέσβη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         
τουΝικολάου
ΕΙΡΗΝΗ4/8     1923Του Πίμυτα, γιου του Πρέσβη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         
τουΝικολάου
ΕΙΡΗΝΗ26/6  1927Του Πίμυτα, γιου του Πρέσβη
ΜΑΝΩΛΑΔΙΑΛΕΧΤΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         
τουΝικολάου
ΕΙΡΗΝΗ14/10 1928Του Πίμυτα, γιου του Πρέσβη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ               
τουΝικολάου
ΣΟΦΙΑ6/7     1927Του Γιάγκου (Καρούμπα)
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΏΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ               
τουΝικολάου
ΣΟΦΙΑ13/12 1928Του Γιάγκου (Καρούμπα)
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ               
τουΝικολάου
ΣΟΦΙΑ1931Του Γιάγκου (Καρούμπα)
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣ               
τουΝικολάου
ΣΟΦΙΑΤου Γιάγκου (Καρούμπα)
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΡΑΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ               
τουΝικολάου
ΣΟΦΙΑ1945Του Γιάγκου (Καρούμπα)
ΜΑΝΩΛΑΣΤΖΙΜΗΣΙΩΑΝΝΗΣ               
τουΝικολάου
ΣΟΦΙΑΤου Γιάγκου (Καρούμπα)
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΔΡΕΑΣ              
τουΝικολάου
ΕΥΘΥΜΙΑ1927Του Αντρίκου
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΔΡΕΑΣ             
 Νικολάου
ΕΥΘΥΜΙΑ1929Του Αντρίκου
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ              
Νικολάου
ΕΥΘΥΜΙΑ1931Του Αντρίκου
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ              
 Νικολάου
ΕΥΘΥΜΙΑ1935Του Αντρίκου


ΜΑΝΩΛΑΣ


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ           
 Νικολάου


1928


Γιος τουΤσιπόλου, εγγονός του Πρέσβη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ           
τουΝικολάου
1931


Ο Τσιπόλος ο νεότερος, γιος του  Τσιπόλου 1909, εγγονός του Πρέσβη.
"Ο Νικηφόρος έκαμε κι εκείνος Τσιπολάκι, / 
ενα κοπέλι γρήγορο, τον γιο τον Νικολάκη",
γράφει ο Γιάννης Χουζούρης

ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ           
τουΝικηφόρου


Ο Νικηφόρος, γιος του Τσιπόλου του νεότερου 1931 και αδελφός του επόμενου.

ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΕΛΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ          
τουΝικηφόρου
13/7 1961
Ο Στέλιος, γιος του Τσιπόλου του νεότερου 1931 και αδελφός του προηγούμενου.
Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Εθνικής

ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΣΤΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ           
τουΝικολάου
14/6 1991
Ο Κώστας γιος του Νικηφόρου, εγγονός του Τσιπόλου του νεότερου 1931 και ανηψιός του Στέλιου 1961. Ποδοσφαιριστής αρχικά της ΑΕΚ και στη συνέχεια του Ολυμπιακού και της Εθνικής.
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ                   
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΑ1902Ο Μιμίκος  του Νεροβιτσογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΕΥΤΥΧΙΑΙΩΑΝΝΗΣ                   
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΑ12/4  
1910
Του Νεροβιτσογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΑΝΕΖΑΙΩΑΝΝΗΣ                   
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΑ12/10 
1919
Του Νεροβιτσογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ                   
του Δημητρίου
ΜΑΡΙΑ20/2 
1922
Του Νεροβιτσογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               
του  Ιωάννη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23/11  1927Του Μιμίκου του Νεροβιτσογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               
του  Ιωάννη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20/12 
1929
Του Μιμίκου του Νεροβιτσογιάννη
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΣΑΡΑΝΤΗΣ           
τουΔημητρίου
ΕΛΕΝΗ28/5  
1909
Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΑΡΑΝΤΗΣ           
τουΔημητρίου
ΕΛΕΝΗ29/1 
1912
Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΣΑΡΑΝΤΗΣ           
τουΔημητρίου
ΕΛΕΝΗ24/11 
1914
Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΕΛΕΝΗΣΑΡΑΝΤΗΣ           
τουΔημητρίου
ΑΝΝΑ22/12 
1925
Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΟΦΙΑΣΑΡΑΝΤΗΣ           
τουΔημητρίου
ΑΝΝΑ14/2  
1927
Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΕΙΡΗΝΗΣΑΡΑΝΤΗΣ 
τουΔημητρίου
ΑΝΝΑ24/5  
1929
Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΑΡΑΝΤΗΣ 
τουΔημητρίου
ΑΝΝΑ1932 Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΑΡΑΝΤΗΣ           
τουΔημητρίου
ΑΝΝΑ1937Του Νεροβιτσοσαράντη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ14/3  
1911
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ13/2  
1913
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ31/8  
1914
Ο γιατρός .Παντρεύτηκε τη Μαργαρίτα Κονδύλη και απόκτησαν τρεις γιους.Δημιούργησε ιδιωτική κλινική  το 1960. Πέθανε το 1962 όταν τα παιδιά του ήταν μικρά. Η χήρα του Μαργαρίτα Κονδύλη έκανε την κλινική ξενοδοχείο και μπόρεσε να ολοκληρώσει το μεγάλωμα των παιδιών τους. (δες παρακάτω για τα παιδιά του). 
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ2/1     
1917
Ο Δημήτρης του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ7/10  
1918
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ30/6  
1921
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΙΑΚΩΒΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ8/2     
1923
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ11/5  
1925
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ24/4  
1927
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ29/5  
1929
Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          
του Δημητρίου
ΜΑΡΟΥΣΑ1932Του Νεροβιτσομανώλη
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ      
του Εμμανουήλ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Κονδύλη1945Γιος του γιατρού, ιατρός νευροφυσιολόγος στην Αθήνα και ο ίδιος
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ      
του Εμμανουήλ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Κονδύλη1947
Του γιατρού, καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Θράκης. Απεβίωσε 28/3/2010

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ      
του Εμμανουήλ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Κονδύλη

 28/1  
1961

Του γιατρού, καθηγητής Κοινωνιολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Εμμανουήλ

Γιος του Δημήτρη του Νεροβιτσομανώλη, πρόεδρος Κοινότητας Κορώνου επί μακρόν (τελευταίος πρόεδρος).

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Εμμανουήλ

Τοπογράφος, αδελφός του προηγουμένου 
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ23/2 
1918
Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ                      
 του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ21/3 
1920
Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΠΕΤΡΟΣΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ30/1 
1923
Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΝΑΥΣΙΚΑΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ13/3  
1924
Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ13/9 
1926
Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΕΙΡΗΝΗΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ16/1  
1930
Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΣΙΔΕΡΗΣΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ1932Του Νεροβιτσομιχάλη
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ                       
του Δημητρίου
ΣΤΑΜΑΤΑ1938Του Νεροβιτσομιχάλη
ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΠρέπει να γεννήθηκε στην Κόρωνο. Είναι πατέρας των αμέσως επομένων
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ1873
Γεννήθηκε στα Βουρλά και πέθανε εκεί σε πολύ παιδική ηλικία
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ1876
Γεννήθηκε στα Βουρλά.. Ήρθε στην Κόρωνο με την οικογένειά του το 1922. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1881
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε  στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣ1883

Ο Ανατολίτης. Γεννήθηκε στα Βουρλά. Ήρθε στην Κόρωνο πριν το 1909 και απόκτησε παιδιά στο χωριό. Διετέλεσε  γραμματικός της κοινότητας και οργάνωσε σωματείο σμυριδορυκτών. Αποκλήθηκε και Μπολσεβίκος.
ΜΑΝΩΛΑΑΓΓΕΛΑ1877
Σύζυγος του παραπάνω Ιωάννη 1876. Ήρθε μαζί του    και μαζί με τα παιδιά τους στο χωριό το 1922.
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ανδρέα
ΑΓΓΕΛΑ 1908
Γιος του Ιωάννη και της Αγγέλας,  Ήρθε στο χωριό το 1922.
ΜΑΝΩΛΑΣΒΑΓΓΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ              
του Ανδρέα
ΑΓΓΕΛΑ 1910
Γιος του Ιωάννη και της Αγγέλας,  Ήρθε στο χωριό το 1922.
ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑ23/2  
1909

Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΚΩΝΝΟΣ                   
τουΑνδρέα
ΜΑΡΙΑ7/3     1911Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο
ΜΑΝΩΛΑΣΛΕΩΝΙΔΑΣΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑ12/1
1915
Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο. Πήρε μέρος στην αντίσταση
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑ15/4  
1921
Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο
ΜΑΝΩΛΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑ6/4    
 1923
Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο. Πήρε μέρος στην αντίσταση
ΜΑΝΩΛΑΣΑΡΤΕΜΙΟΣΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑ8/5     1926Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑ23/5  1929Του Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΥΡΟΣΚΩΝΝΟΣ                  
του Ανδρέα
ΜΑΡΙΑΤου Ανατολίτη. Γεννήθηκε στην Κόρωνο το 1932
ΜΑΝΩΛΑΣΚΥΡΙΑΚΟΣΣΤΑΜΑΤΗΣ  
1859
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΑΜΑΤΗΣ
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1891
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1896
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1897
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1900
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1903
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1906
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ   
1907
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
1909
Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1878Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1881Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1884Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1890Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ1892Γεννήθηκε στα Βουρλά. Καταχωρήθηκε στα μητρώα αρρένων του χωριού.
ΜΑΝΩΛΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1903Ήρθε από τη Σμύρνη στο χωριό το 1922 σε ηλικία 19 χρόνων.


ΑΛΛΟΙ  ΜΑΝΩΛΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΥ


ΜΑΝΩΛΑΣ

 ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΑΣ ΣΟΦΙΑ


 ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μιχαήλ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 11/4 
1853


 Ο πατέρας της Νικόλαος γεννήθηκε πριν το 1833 και ο παππούς της Μιχαήλ πριν το 1813. Ο Νικόλαος είχε παντρευτεί τη Μαργαρίτα

  
Ο Ιωάννης του γεννήθηκε το 1845

 Γιος του προηγουμένου.

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

Πατέρας των δύο επόμενων
ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΜΙΧΑΗΛ1868
ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ1872
ΜΑΝΩΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωργίου
ΜΑΡΙΑ
Μαμουλιάρη
(Μελισσουρ
γού)
24/8 
1859
Ο πατέρας Νικόλαος γεννήθηκε το 1830 και ο πατέρας του Γεώργιος πριν το 1810. Η οικογένεια απόκτησε επίσης Γεώργιο 24/9 1867, Φιλίππα 3/12 1871 Καλή 8/6 1875 και Ελένη 28/9 1880
ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΜΙΧΑΛΗΣ                       
του Νικολάου
ΛΕΜΟΝΙΑ16/10 
1904
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΜΙΧΑΛΗΣ                       
του Νικολάου
ΛΕΜΟΝΙΑ15/5  
1907
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΙΧΑΛΗΣ                       
του Νικολάου
ΛΕΜΟΝΙΑ19/2  
1912
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ            Γεννήθηκε πριν το 1885. Πατέρας του επόμενου.
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ                 του Αντωνίου07/9 
1905
Γιος του προηγούμενου
ΜΑΝΩΛΑΣΠΑΥΛΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ             του Γεωργίου26/3  
1905
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΑΜΙΧΑΛΗΣ              του Αναγνώστη21/10 
1905
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Νικολάου Δ.
22/7  
1905
ΜΑΝΩΛΑΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
του Νικολάου 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ1/3     
1907
ΜΑΝΩΛΑΑΘΗΝΑΜΙΧΑΛΗΣ                   
του   Ιακώβου
2/7     
1907
ΜΑΝΩΛΑΣΟΦΙΑΜΙΧΑΛΗΣΕΙΡΗΝΗ23/11 1908
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠατέρας του επεπόμενου. Γεννήθηκε πριν το 1890
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1907Γιος του προηγούμενου
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΠατέρας της επόμενης. Γεννήθηκε πρι το 1895.

ΜΑΝΩΛΑ 

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ

28/3  1913

Κόρη του προηγούμενου.
ΜΑΝΩΛΑΣΣΠΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ                 
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΑ20/11 1910
ΜΑΝΩΛΑΔΙΑΛΕΧΤΗΝΙΚΟΛΑΟΣ                 
του Αντωνίου
ΜΑΡΙΑ21/1  
1915
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΜΙΧΑΗΛ1916
ΜΑΝΩΛΑΚΥΡΙΑΚΗΑΝΤΩΝΙΟΣΜΑΡΙΑ28/9  
1918
ΜΑΝΩΛΑΚΑΛΛΙΟΠΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             
του Μιχάλη
ΕΙΡΗΝΗ10/8  
1919
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠατέρας του επεπόμενου. Γεννήθηκε πριν το 1900
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1920Γιος του προηγούμενου
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1923
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΚΟΥΜΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1923
ΜΑΝΩΛΑΣΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             
του Μιχάλη
ΣΟΦΙΑ2/11  
1920
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             
του Μιχάλη
ΣΟΦΙΑ15/6  
1923
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             
του Μιχάλη
ΣΟΦΙΑ25/6  
1925
ΜΑΝΩΛΑΣΤΥΛΙΑΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             
του Μιχάλη
ΣΟΦΙΑ27/5  
1927
ΜΑΝΩΛΑΜΑΡΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             
του Μιχάλη
ΣΟΦΙΑ21/10 1928
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΚΩΝ/ΝΟΣ1926
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΣΟΦΙΑ1926
ΜΑΝΩΛΑΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ του Β1928
ΜΑΝΩΛΑΑΝΕΖΑΑΓΝΩΣΤΟΣ                    
του Δημητρίου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ22/11 1928
ΜΑΝΩΛΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ                 
του Δημητρίου
ΕΥΔΟΚΙΑ23/1  1930
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ1931
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1931
ΜΑΝΩΛΑΑΝΕΖΑ
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ            ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠατέρας του επόμενου. 
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ            
του Στυλιανού
ΜΑΡΙΑ1930Γιος του προηγούμενου.
ΜΑΝΩΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠατέρας των τριών επόμενων 
ΜΑΝΩΛΑΣΜΑΝΩΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΝΑ1933
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΝΑ1935
ΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΝΑ1940
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠατέρας των τριών που ακολουθούν.
ΜΑΝΩΛΑΣΦΩΤΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΗ1935
ΜΑΝΩΛΑΣΕΛΕΥΘΕ ΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΗ1938
ΜΑΝΩΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΗ1940
ΜΑΝΩΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑ1933
ΜΑΝΩΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑ1937
ΜΑΝΩΛΑΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑ1942
ΜΑΝΩΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΥΔΟΚΙΑ1939
ΜΑΝΩΛΑΣΣΤΑΥΡΟΣΜΙΧΑΗΛΣΟΦΙΑ1939
ΜΑΝΩΛΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΙΡΗΝΗ1942
ΜΑΝΩΛΑΑΝΝΑΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΕΙΡΗΝΗ26/1 1875
ΜΑΝΩΛΑΚΑΛΛΙΟΠΗΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΕΙΡΗΝΗ25/1 1877
ΜΑΝΩΛΑΜΕΛ(Ι)ΤΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΕΙΡΗΝΗ11/5 
1881

ΜΑΝΩΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΕΙΡΗΝΗ24/3 1883
Μαρούλης *

Το επώνυμο Μαρούλης έχει καταγραφεί στη Σμύρνη το 1236 και στη Θεσσαλονίκη το 1384. Στην Κρήτη αναφέρεται ζωγράφος με το επώνυμο Μαρούλης3
Ως προς τον σχηματισμό του μπορεί  να σχηματίζεται από το υποκοριστικό του Μαρής, ή να σημαίνει τον γιο της Μαρούς ή της Μαρούλας.
Στη Νάξο υπάρχουν και τα επώνυμα Μαρής και Μαράκης. Στα μητρώα αρρένων της Νάξου 1845 - 1879, το επώνυμο Μαρούλης εμφανίζεται 49 φορές.  Oι 37 από τις 49 γεννήσεις που αναφέρονται έγιναν στο χωριό Ποταμιά και μόνο μία στην Κόρωνο.
Ο Εμμανουήλ Αντωνίου Μαρούλης γεννήθηκε στην Κόρωνο το 1877 αναφέρεται στα μητρώα αρρένων.
Παλαιότερα αναφέρονται στην  Κόρωνο η Μαρία Μαρούλη σε έγγραφο του 1692 και ο Στάθης Μαρούλης σε έγγραφο του 1806.Μαύρος *

Η Στελιανή κόρη του Ιωάννη Α. Μαύρου και της Ειρήνης γεννήθηκε στο χωριό 22 Φεβρουαρίου 1878
Η Βασιλική Μαύρου του Στυλιανού και της Μαρίνας γεννήθηκε στο χωριό στις 24 Δεκεμβρίου 19251στ.
Το επώνυμο Μαύρος υπάρχει κυρίως στο Σκαδό.  Πιο συχνό από όσο στην Κόρωνο ήταν όμως και στην Κωμιακή και στην Απείρανθο.

Ιωάννης Κουμερτάς (Περιηγητής)

Δεν υπάρχουν σχόλια: